Wiceprezes Zarządu – Katarzyna Żarnik – Chojnacka


Katarzyna Żarnik-­Chojnacka w 2004 ukończyła Politologię i Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz kulturoznawstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Katarzyna Żarnik-­‐Chojnacka ukończyła też Podyplomowe Studia Doradztwa Europejskiego. Od 2004 roku pracuje w spółce Produkty Klasztorne, gdzie jest odpowiedzialna m.in. za działania administracyjno-­‐prawne, kreację działań marketingowych oraz wizualizację linii Produktów Klasztornych, a także za koordynację pracy zespołu. Katarzyna Żarnik-­‐Chojnacka pracowała również w Departamencie Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jako specjalista ds. programowania środków unijnych.

Katarzyna Żarnik-­‐Chojnacka nie wykonuje działalności poza spółką Produkty Klasztorne S.A., która ma istotne znaczenie dla Spółki. W okresie ostatnich trzech lat Katarzyna Żarnik-­‐Chojnacka nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

W okresie ostatnich pięciu lat Katarzyna Żarnik-­‐Chojnacka nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Katarzyna Żarnik-­‐Chojnacka pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Katarzyna Żarnik-­‐Chojnacka nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Katarzyna Żarnik-­‐ Chojnacka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Ostrzeżenie

Witryna zawiera treści dotyczące napojów alkoholowych, aby ją przeglądać musisz być pełnoletni.

Czy masz skończone 18 lat?