Prezes Zarządu – Marek Nowicki


Marek Nowicki ukończył studnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o kierunku Politologia. Rozpoczął swoją karierę zawodową z końcem lat 90 w Fortis Banku. Następnie przez wiele lat pracował w Citi Banku Handlowym. Dalszą karierę zawodową kontynuował w szwajcarskim Banku UBS oraz w Banku Zachodnim WBK. Doświadczenie, które zdobył przez te lata umożliwiła mu w roku 2010 założenie własnej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu majątkiem osobistym klientów oraz w restrukturyzacji małych i średnich firm.

Marek Nowicki nie wykonuje działalności poza spółką Produkty Klasztorne S.A., która ma istotne znaczenie dla Spółki. W okresie ostatnich trzech lat Marek Nowicki był członkiem organów zarządzających w następujących spółkach:

  • HKN Fund Capital Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie)
  • HKN Capital Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie)
  • HKN Capital Sp. z o.o. SK – Prezes Zarządu (do października 2011 roku)

W okresie ostatnich pięciu lat Marek Nowicki nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Marek Nowicki pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Marek Nowicki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Marek Nowicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Ostrzeżenie

Witryna zawiera treści dotyczące napojów alkoholowych, aby ją przeglądać musisz być pełnoletni.

Czy masz skończone 18 lat?