Polityka prywatności


Politykę prywatności stworzyliśmy aby dać naszym Klientom gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego sklepu.

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 204, 32-002 Węgrzce Wielkie.

Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

  • w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień,
  • jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Produkty Klasztorne S.A.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronach www.klasztorne.pl Twoje Konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) 
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) 
  • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Czytając, przeglądając czy używając sklep internetowy www.klasztorne.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Jako właściciel sklepu www.klasztorne.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników sklepu www.klasztorne.pl

Ostrzeżenie

Witryna zawiera treści dotyczące napojów alkoholowych, aby ją przeglądać musisz być pełnoletni.

Czy masz skończone 18 lat?