Opis rynku na którym działa Spółka


Rynek żywności ekologicznej w Polsce.

Wartość polskiego rynku żywności ekologicznej szacowana jest w roku 2012 na 450 mln zł, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu dla tego sektora w latach 2012-2015 wyniesie wg prognoz 15,9%. Prognozowana wartość tego rynku na koniec 2015 roku to 700 mln zł. Wg Organic Farma Zdrowia na sprzedaż bezpośrednią w gospodarstwach ekologicznych oraz jarmarkach przypada 200-250 mln zł. W roku 2012 prognozowany wzrost wydatków Polaków na naturalne produkty wyniesie 15-20%. Z najnowszego badania TNS Polska wynika, że 30% Polaków kupuje żywność ekologiczną – z tej grupy 4% robi to stale, a pozostali nieregularnie. Do najczęściej kupowanych produktów ekologicznych należą:

  • warzywa, owoce,
  • nabiał, jaja,
  • pieczywo,
  • mięso.

ri_wykres_rynek_zywnosci_eko

W połowie roku 2012 w Polsce funkcjonowały aż 293 przetwórnie ekologiczne. Rozwojowi popytu na żywność sprzyja większa dostępność tego typu produktów. W samym 2012 roku powstało ich kilkadziesiąt, a ich łączna liczba przekracza już 500.

Żywność ekologiczną włączają do swojej oferty już nie tylko sieci handlowe, ale coraz częściej również mniejsze sklepy spożywcze.

ri_wykres_miejsca_zakupu_eko_zywnosci

Rynek żywności premium w Polsce

Do grupy produktów Premium zaliczane są produkty wyróżniające się jakością, składem, miejscem pochodzenia oraz recepturą. Wg raportu rynkowego FC Market powinny to być produkty dobre czy wręcz doskonałe jakościowo, firmowane marką uznanego producenta, elegancko opakowane, a w konsekwencji – z wysoką ceną. Mogą też należeć do produktów, których nie jada się na co dzień, o niskiej podaży.

W krajach zamożnych udział żywności typu Premium wynosi ok. 5-10% w całym rynku. W Polsce natomiast jest to 2-3% co sprawia, że rynek jest wciąż bardzo przyszłościowy, a przy tym odznacza się dużą stabilnością i odpornością na cykle koniunkturalne. W latach 2005-2007 sprzedaż produktów luksusowych wzrosła o ponad 50%, a w samym roku 2007 jego wartość wzrosła o ponad 23%.

W okresie 2009 – I połowa 2010 rynek ten rozwijał się wg danych producentów w średnim tempie 15% rocznie, przewyższając tempo wzrostu sektora spożywczego w Polsce, które w latach 2009-2010 wynosiło 2,87%.

Mocną stroną segmentu żywności Premium jest brak dostępnych zamienników, dzięki czemu rosnący udział rynkowy sklepów dyskontowych nie wypływa na zmniejszenie udziału żywności luksusowej w obrotach ogółem. Sprzedaż detaliczna napojów i żywności luksusowej odbywa się poprzez wszystkie podstawowe kanały ze szczególnym naciskiem na:

  • sklepy specjalistyczne,
  • delikatesy.

Według raportu Pulsu Biznesu z sierpnia 2012 r., w tym roku nastąpił szybki wzrost sprzedaży regionalnej, tradycyjnej żywności. W Polsce znacząco wzrasta popyt na zdrową żywność w szczególności na wędliny z segmentu Premium. Ponadto zauważalna jest moda na produkty Premium z kuchni świata. W związku z powyższym spółki z branży spożywczej uznają, że warto jest mieć w ofercie tego typu produkty, nawet w kryzysowym czasie, bo wpływa to dobrze na postrzeganie marki również przez tych konsumentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na ich zakup. Odbywa się coraz więcej festiwali, imprez, warsztatów w całej Polsce, na których wystawiają się lokalni producenci serów, wina, wódki, wędlin, mięs i przyciągają one turystów z całego kraju.

O dużym potencjale tego rynku świadczy wzrastające średnie spożycie piw na mieszkańca w latach 2005-2011. Warto zwrócić uwagę na rosnące spożycie przez konsumentów nabiału i przetworów mlecznych oraz stabilną konsumpcję mięs. Pod względem spożycia piwa na głowę mieszkańca Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie (97 litrów w 2012r.), po tak piwnych krajach jak Czechy, Austria, Niemcy. Jednak tylko 15% piwa Polacy wypijają poza domem, podczas gdy Czesi i Belgowie wypijają w piwiarniach 49% łącznej konsumpcji piwa, Austriacy 33%, a Niemcy 25%.

W pierwszej połowie 2012 roku sprzedaż piw z regionalnych browarów wzrosła średnio o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy czym niektóre małe i średnie browary odnotowały ponad 20% wzrost przychodów ze sprzedaży. Dla wielu browarów rok 2012 był historycznie najlepszym rokiem pod kątem sprzedaży piw z segmentu Premium. O dużym potencjale tego rynku świadczy wzrastające średnie spożycie piw na mieszkańca w latach 2005-2011. Ponadto według badań przeprowadzonych w grudniu 2012 r., wzrost popytu na piwo lepszej jakości i spadek cen surowca spowodowały, że wartość tegorocznej produkcji słodu przekroczy 700 mln zł. Wzmożony popyt ze strony browarów na krajowy surowiec to efekt o kilka procent niższych cen słodu krajowego, który kosztuje w Polsce 1,6-1,7 tys. zł za tonę. Za granica na ceny słodu miał wpływ nieurodzaj w Czechach, na Słowacji i w Danii. Nie bez znaczenia są tez zmiany w konsumpcji piwa przez Polaków. Jeszcze niedawno podstawowym kryterium wyboru była cena, dlatego browary zastępowały słód substancjami niesłodowymi. Jednak od pewnego czasu konsumenci piwa oczekują wysokiej jakości tego alkoholu.

W I kwartale 2013 roku browary sprzedały o 2,2 proc. więcej piwa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – wynika z informacji Kompanii Piwowarskiej, lidera polskiego rynku piwa. Duży wpływ na ostateczny wynik branży będzie miała pogoda w miesiącach letnich, gdyż producenci piwa szacują, że na letnie miesiące przypada około 40 proc. ich całorocznej sprzedaży.

ri_wykres_rynki_piwa_w_europie

ri_wykres_spozycie_piwa_2012

Warto zwrócić uwagę na rosnące spożycie przez konsumentów nabiału i przetworów mlecznych, piw otrzymywanych ze słodu oraz stabilną konsumpcję mięs.

ri_wykres_spozycie_zywnosci_eko

Według raportu ekspertów z branży projektowej z października 2012 r., z punktu widzenia konsumenta produkty Premium muszą charakteryzować się pewnego rodzaju dostojnością. Stawia się tu na rzadziej spotykane materiały, lakierowanie, nietypowe farby, kształty. Chodzi o to, by możliwie najbardziej odróżnić się od standardowych produktów z tego segmentu.

ri_tabela_dane_spolek_wig

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Bloomberg, w latach 2014 i 2015 zarówno wolumen sprzedaży jak i EBITDA oraz zyski netto Spółek z indeksu WIG Spożywczy będą wykazywać trend wzrostowy. Podobnie zachowywać się będą marże: marża ze sprzedaży brutto, ROA oraz ROE.

W roku obrotowym 2012 Emitent osiągnął marże ze sprzedaży brutto wysokości 22,5%, przewyższając tym samym średnią dla WIG Spożywczy o 2,98 punktu procentowego. Natomiast po 10 miesiącach 2013 roku rentowność ta wyniosła 21,28%, co również jest wartością niemal tą samą co prognozowana marża dla Spółek z indeksu WIG Spożywczy w 2013 roku.

Ostrzeżenie

Witryna zawiera treści dotyczące napojów alkoholowych, aby ją przeglądać musisz być pełnoletni.

Czy masz skończone 18 lat?