Marcin Ostrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej


Ukończył studia na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od roku 1997 pracuje w sektorze finansowym. W latach 1997-­‐1999 pracował w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Kredytowego S.A., natomiast w latach 1999-­‐2007 w PKO BP S.A. oraz PKO BP S.A. BDM – m.in. w wydziale zarządzania portfelem oraz pełniąc takie funkcje jak Naczelnik Wydziału Sprzedaży czy Zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej. Marcin Ostrowski pracował również w takich instytucjach jak BZ WBK czy BNP Paribas Fortis. Obecnie pełni funkcję Agenta firmy inwestycyjnej.

Marcin Ostrowski nie wykonuje działalności poza spółką Produkty Klasztorne S.A., która ma istotne znaczenie dla Spółki. W okresie ostatnich trzech lat Marcin Ostrowski nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

W okresie ostatnich pięciu lat Marcin Ostrowski nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Marcin Ostrowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Marcin Ostrowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Marcin Ostrowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Ostrzeżenie

Witryna zawiera treści dotyczące napojów alkoholowych, aby ją przeglądać musisz być pełnoletni.

Czy masz skończone 18 lat?