Kalendarz inwestora


Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

raport za IV kwartał 2014 roku – 12 lutego 2015 roku,
raport za I kwartał 2015 roku – 6 maja 2015 roku,
raport za II kwartał 2015 roku – 5 sierpnia 2015 roku,
raport za III kwartał 2015 roku – 4 listopada 2015 roku.
Raport roczny Spółki za 2014 rok zostanie opublikowany w dniu 4 marca 2015 roku.

Ostrzeżenie

Witryna zawiera treści dotyczące napojów alkoholowych, aby ją przeglądać musisz być pełnoletni.

Czy masz skończone 18 lat?