Piwo MNICH

Tradycyjnie warzone w duchu klasztornej receptury